K l o c k a r s   k r u k o r

 

Å s a  K l o c k a r s

Jag har hållit på med lera sedan jag var 7 år. Det började som “fri aktivitet” en eftermiddag i veckan efter skolan och har fortsatt med kvällskurser, folkhögskola, lärling och eget företag.

En av mina lärare på Capellagården menade att jag nog inte hade något annat val, än att bli krukmakare.

Åsa Klockars

Kärleken till och behovet av att hålla på med den underbart bångstyriga leran finns kvar!

Formen på mina saker har vuxit fram. Jag har aldrig varit bra på att skissa på papper. Kannor, vaser, muggar - de skissas fram på drejskivan. 

Jag vill att de ska kännas bra att använda dem. Att de ska ligga bra i handen. Att de ska vara vackra att se på. Vill gärna att Du som dricker ur koppen ska kunna ana hur mjuk och härlig leran var att arbeta med. Att en tekopp ska kännas lite mjuk och levande trots att den är bränd och hård.  

Att vara krukmakare består av många olika delar. Mycket av min hantverksskicklighet och hur man överlever som krukmakare lärde jag mig hos Jenny och Joakim Arthur på Solhemskrukmakeri. En stor bit av mina teoretiska kunskaper tillgodogjorde jag mig på Grebbestads Folkhögskola och på Capellagården.